Συλλογικό έργο

Μια σειρά εικόνων που πόσταραν Σύροι καλλιτέχνες στον τοίχο τους στο Facebook από το 2011 ως το 2014, τυπώθηκαν ως αφίσες και εκτίθενται ως συλλογικό έργο.

Συμμετέχοντες:

Azza Abo Rebieh, Azza Abo Rebieh, Jaber al-Azmeh, Akram al-Halabi, Waseem al-Marzouki, Tammam Azzam, Collective No, Collective al-Sha’b al-Souri ‘Aref Tariquh, Amr Fahed, Randa Maddah, Abdul-Karim Majdal al-Beik, Mohamad Omran, Muzaffar Salman