Προσεγγίσεις στο Ζήτημα του Εκτοπισμού 2

Ακτιβιστές, καλλιτέχνες και ερευνητές θα ανταλλάξουν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους όσον αφορά πτυχές της μετανάστευσης και της εξορίας.